Cryptomind S.A.

Cryptomind S.A. to polska innowacyjna firma, operująca w sektorze IT i cyberbezpieczeństwa. Dostarcza na rynek produkt UseCrypt.
Warszawa, Polska
  • informatyka
  • Opis
  • OPIS

Cryptomind S.A.

ul. Twarda 18, Warszawa, Polska

KRS: 0000577049 | NIP: 1080014541 | REGON: 146488304

http://www.usecrypt.com

KIM JESTEŚMY?

CryptoMind S.A. to polska innowacyjna firma, operująca w sektorze IT i cyberbezpieczeństwa. 

Dostarczając na rynek produkt UseCrypt, Spółka wyspecjalizowała się w efektywnej ochronie danych cyfrowych. 

Cryptomind S.A. stanowi odpowiedź na globalne trendy rozwojowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i efektywnego przesyłu danych.

Cryptomind S.A. zapewnia kryptograficzną ochronę przesyłu danych, oraz bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze obliczeniowej i na serwerach stacjonarnych.


HISTORIA SPÓŁKI

Cryptomind S.A. została założona dnia 24.09.2015 roku przez Krzysztofa Surgowta i Pawła Stopczyńskiego, kierujących jej pracą do dziś.

Celem powołania Spółki było przeprowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych technologii kryptograficznej ochrony danych cyfrowych, a następnie komercyjnego wdrożenia opracowanych rozwiązań, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe umożliwiły wdrożenie i komercjalizację głównego produktu Spółki - UseCrypt, służącego zabezpieczeniu danych w chmurze obliczeniowej przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii HVKM.

ROZPORZĄDZENIE Z 25.05.2017

25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Każda instytucja państwowa czy prywatna mająca dostęp do jakichkolwiek danych osobowych będzie zobowiązana do właściwego ich zabezpieczenia podczas przechowywania oraz przesyłu.

A przede wszystkim UseCrypt odpowiada na potrzebę rynku w zakresie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych.

CZAS ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIA

Czas rozpocząć przygotowania do stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych!


CRYPTOMIND S.A. ZAPEWNIA WSZYSTKIM KLIENTOM, UZNANY PRZEZ FACHOWÓW, BEZPIECZNY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZESYŁANIA WSZELKICH DANYCH, W TYM: DANYCH OSOBOWYCH, DANYCH WRAŻLIWYCH, CZY INFORMACJI NIEJAWNYCH.


Średnie roczne budżety IT firm przeznaczane na bezpieczeństwo informacji (źródło: pwc.pl)

KTO TWORZY CRYPTOMIND?

Główną siłą CryptoMind S.A. są ludzie ją tworzący.

Spółka została stworzona przez Krzysztofa Surgowta w związku z identyfikacją luki technologicznej w zakresie zabezpieczenia danych cyfrowych. Było to możliwe dzięki obserwacjom będącym wynikiem wieloletnich doświadczeń założyciela spółki, zdobytych podczas realizacji m.in. następujących projektów:

• pierwsza profesjonalna sieć kablowa w Polsce Kathrein,
• budowa 100 pierwszych stacji bazowych GSM dla PTC / ERA GSM (obecnie T-Mobile),
• premiera platformy Wizja TV w Europie Środkowo-Wschodniej,
• umieszczenie polskich stacji radiowych na satelicie Astra 19,2 wschód,
• umieszczenie 6 nowych kanałów SPI HD na ASTRA 23.5.

W trakcie przeprowadzonych dotychczas prac badawczych, zespół specjalistów pracujących pod kierownictwem Krzysztofa Surgowta i Pawła Stopczyńskiego, zdiagnozował istotną lukę w obecnie działających systemach wykorzystujących standardowe mechanizmy i protokoły kryptograficzne. Stanowiło to podstawę do rozpoczęcia intensywnych prac badawczo- rozwojowych, mających na celu stworzenie UseCrypt.

Dziś zrzeszając najlepszych specjalistów z branży bezpieczeństwa IT twórcy CryptoMind S.A. rozwijają i udoskonalają jedyny na polskim rynku system bezpiecznego przechowywania i przesyłania danych UseCrypt®.

WYBRANE OBSZARY DZIAŁANIA SYSTEMU


TECHNOLOGIE CHMUROWE

W opinii ekspertów ds. bezpieczeństwa niedopuszczalne jest obecnie przechowywanie wrażliwych danych na dysku twardym lub w pamięci urządzenia. Coraz częściej i na coraz większą skalę wykorzystuje się technologie chmurowe i inne narzędzia dostępne w sieci Internet.

Wrażliwe informacje i pliki prywatne, dane o innowacyjnych projektach badawczych, poufne dane spółek, dane dot. własności intelektualnej etc. krążą często w Internecie w postaci zupełnie niezabezpieczonej, przy wykorzystaniu otwartych narzędzi i systemów (dropbox, google drive, gmail, yahoo etc.). Technologie chmurowe nadają procesom przechowywania i przekazywania danych efektywności i sprawności.

Spółka CryptoMind S.A. pragnie wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, by zapewnić bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych w ramach technologii chmurowych wykorzystując innowacyjną technologię HVKM.


KRYPTOGRAFICZNA OCHRONA DANYCH

Eksperci ds. bezpieczeństwa jasno wykazują, że szyfrowanie jest najskuteczniejszą metodą ochrony wrażliwych danych.

Nawet w przypadku pozyskania pliku zaszyfrowanego jego treść pozostaje dla przechwytującego nieznana.


Spółka Cryptomind S.A. podążając tym trendem specjalizuje się w wytwarzaniu systemów i narzędzi zbudowanych na bazie innowacyjnych technologii i protokołów kryptograficznych w modelu „end-to-end security”.

UseCrypt, jako profesjonalny system do bezpiecznego przechowywania danych w chmurze przy wykorzystaniu technologii kryptograficznej ochrony danych, uzyskał w połowie roku 2015 pozytywną opinię Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i rekomendację profesora J. Gawinieckiego – wybitnego kryptologa, profesora i dr hab. nauk matematycznych.


AUTORSKA TECHNOLOGIA KRYPTOGRAFICZNA HYBRID VIRTUAL KEY MANAGEMENTCryptomind S.A. jest twórcą technologii Hybrid Virtual Key Management (HVKM), której innowacyjność pozwoliła Spółce zająć wysoką pozycję na europejskim rynku cyberbezpieczeństwa.

HVKM (Hybrid Virtual Key Management) to metoda kryptograficznej ochrony danych, bazująca na wykorzystaniu algorytmów asymetrycznych i symetrycznych z innymi zaawansowanymi mechanizmami i protokołami kryptograficznymi.

Innowacyjność rozwiązania polega na opracowanej przez czołowych polskich kryptologów metodzie wymiany i przechowywania kluczy szyfrujących. Zastosowane algorytmy czynią HVKM odpornym na znane metody kryptoanalizy, czyli głównej metody łamania zabezpieczeń, na której bazują cyberprzestępcy.100% POLSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE

UseCrypt to w 100% polskie przedsięwzięcie działające na infrastrukturze warszawskiego ATM-u i IBM.


STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI

Długookresowa strategia rozwoju CryptoMind S.A. opiera się na:

• rozwoju oferty produktowej Spółki o innowacje na skalę globalną,
• umocnieniu pozycji lidera rynkowego w zakresie bezpieczeństwa IT,
• zwiększenia poziomu zaawansowania technologicznego oferty firmy,
• wzmocnienia współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi (przykładem: Wojskowa
Akademia Techniczna w Warszawie)
• podniesienia potencjału firmy w zakresie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych
• dążeniu do umacniania wizerunku stabilnego i uznanego producenta oprogramowania dedykowanego celom związanym z bezpieczeństwem sieci i informacji.

Celem Spółki jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększanie innowacyjności procesów i produktów oraz własnego potencjału badawczego, co przełoży się bezpośrednio na poszerzenie oferty produktowej bazującej na zaawansowanych technologiach związanych z bezpieczeństwem danych. Bardzo ważnym w działalności Spółki jest zaspokojenie oczekiwań coraz bardziej wymagającego klienta poprzez oferowanie produktów zgodnych z rozwijającymi się potrzebami rynku oraz obowiązującymi trendami rozwojowymi. Poza korzyściami materialnymi wynikającymi z wdrożenia rezultatów prac badawczo-rozwojowych spółka dąży również do realizacji szeregu celów na poziomie operacyjnym

Realizacja kolejnych, planowanych projektów B+R ma doprowadzić do poszerzenia bazy produktowej o wysokomarżowe rozwiązania, mające pozytywny wpływ na sukcesywną realizację polityki rozwoju spółki CryptoMind S.A.


POTENCJAŁ RYNKOWY SPÓŁKI

JAK SZACUJE MAGAZYN “FORBES”, W 2015 ROKU RYNEK CYBERBEZPIECZEŃSTWA BYŁ WYCENIANY NA 75 MLD USD, A W 2020 ROKU JEGO WARTOŚĆ WZROŚNIE DO 170 MLD USD.BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG BIURA PRASOWEGO ORANGE POLSKA:
 
• 81% respondentów twierdzi, że ich przedsiębiorstwa nie są w stanie funkcjonować bez systemów informatycznych, a 84% uważa, że bezpieczeństwo IT to kluczowy obszar pozwalający na ciągłość działania firmy.
• Jako największe zagrożenie w budowaniu bezpieczeństwa informatycznego, firmy wskazują na trudność w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemów - 35%
• Duże firmy mają kłopoty z bezpieczeństwem danych w internecie - to problem dla 61% z nich. Drugim, co do ważności problemem - 50% wskazań jest zabezpieczenie urządzeń moblinych.
• Według badanych największymi zagrożeniami związanymi z informatyzacją przedsiębiorstw jest cyberprzestępczość - 53% oraz nadużycia ze strony pracowników - 52%

źródło www.biuroprasowe.orange.plźródło: intel.pl


NAPISZ DO NAS


Jesteś zainteresowany działalnością spółki? Podoba Ci się to co robimy?
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?


Zostaw nam swoje dane, a przedstawiciel spółki skontaktuje się z Tobą:

[* Wymagane] Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie administratora serwisu - Public Shell Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 Warszawa, który będzie administratorem danych osobowych, na ich przekazywanie spółce iMe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do korzystania z serwisu. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. [* Wymagane] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Public Shell Adviosry S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.