DronHouse S.A.

Dron House S.A. jest największą, polską firmą działającą w sektorze bezzałogowych statków powietrznych.
Warszawa, Polska
  • elektronika
  • , informatyka
  • Opis
  • OPIS

DronHouse S.A.

ul. Twarda 18, Warszawa, Polska

KRS: 0000577041 | NIP: 527-274-54-78 | REGON: 362575645

http://www.dronhouse.pl

O spółce

Spółka już dziś wyceniana jest na ponad 35 500 000 PLN, a same Zastrzeżone Prawa Własności Przemysłowej (know-how Spółki) na prawie 10 000 000 PLN.

Kompleksowe działania na rynku dronów obejmujące produkcję, usługi UAV, oraz szkolenia połączone z rozbudowanym sektorem badawczo – rozwojowym i solidnymi podstawami kapitałowymi sprawiają, że Dron House S.A. zajmuje pozycje lidera na rynku polskimi z sukcesami może konkurować ze swoimi odpowiednikami w Europie Zachodniej i USA.


HISTORIA POWSTANIA

Grupa Dron House jest wspólnym projektem grupy entuzjastów lotnictwa, profesjonalistów związanych z rynkiem urządzeń zdalnie sterowanych od 1997 roku, pionierów, którzy
jako pierwsi w Polsce wykorzystywali i budowali bezzałogowe statki powietrzne zwane
popularnie dronami.

Twórcy firmy Dron House S.A. byli także autorami pierwszej w naszym kraju transmisji wideo
przeprowadzonej z drona w czasie rzeczywistym.


DRONHOUSE TO...

GLOBALNY ZASIĘG

Możliwość wykonywania równoczesnych nalotów na obszarze całego kraju. Współpraca
międzynarodowa: Belgia, Hiszpania, Niemcy, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy, Stany
Zjednoczone, Gruzja, Arabia Saudyjska, Kongo.

Współpraca z organizacjami w Polsce: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi: Parlament Europejski, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Komisja Europejska ds. Bezpieczeństwa i Ruchu, JARUS – Międzynarodowa Organizacja Zrzeszająca Krajowe Urzędy Lotnictwa, NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego.Spółka podjęła szereg działań edukacyjno-promocyjnych m.in. w Parlamencie Europejskim, dla przedstawicieli organów państwowych i największych firm w Polsce i Europie.

NAJBARDZIEJ PROFESJONALNA KADRA

Najlepsi w Polsce Operatorzy posiadający uprawnienia: VLOS, BVLOS, INS, EGZ oraz TOR*
Najlepsi w Kraju Naukowcy i Inżynierowie**.

*VLOS – loty w zasięgu wzroku, BVLOS – loty poza zasięgiem wzroku, INS – uprawnienia instruktorskie, EGZ – uprawnienia do egzaminowania oraz TOR – uprawnienia do wykonywania lotów doświadczalnych wszystkimi typami i kategoriami bezzałogowych statków powietrznych.
**Spółka Dron House S.A. współpracuje z wiodącymi Ośrodkami Naukowo-Badawczymi w całej Polsce.

UNIKALNY MODEL BIZNESOWY

Ponad 80% przychodów Spółki generowana jest poprzez realizacje usług wykorzystujących
bezzałogowe statki powietrzne. Dron House S.A. opracował i wdrożył ponad 80 różnego
rodzaju usług komercyjnego wykorzystania dronów, co stawia go na pozycji absolutnego
lidera w Europie i najprawdopodobniej na świecie.

WSPÓŁPRACA

Poniżej zaprezentowana została lista podmiotów, z którymi Spółka nawiązała współpracę:

MEDIA


INSTYTUCJE PAŃSTWOWE


ENERGETYKA

KOLEJ


INNEPOTENCJAŁ RYNKU
DRONY - bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle), UAV - to obecnie najszybciej rozwijający się rynek nowych technologii na świecie.

Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) jest oceniana na 109% do 2020 r.

Największe przychody ze sprzedaży dronów w 2015 r. odnotował chiński koncern DJI ok. 1 mld USD, przy wartości rynkowej firmy ocenianej na 8 mld USD. Potentatem europejskim jest francuski Parrot, który po pierwszym półroczu 2015 wykazał szaloną dynamikę rozwoju tego rynku: sprzedaż wzrosła o… 259%! Najprawdopodobniej Parrot na tym rynku zarobił0 ok. 150 mln EUR, co będzie stanowiło ponad 60% przychodów całego koncernu. W Stanach Zjednoczonych oczkiem w głowie prywatnych inwestorów i funduszy venture capital jest znowuż 3D Robotics, którego przychody wyniosą ok. 50 mln USD.

Źródło: Raport “Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży”.(...) Na ok. 165 mln PLN szacowany jest dziś krajowy rynek dronów. W 2016 roku i kolejnych latach w Polsce wartość tylko cywilnych zastosowań może wzrosnąć o 150% rocznie, natomiast wojskowych – w zależności od rozstrzygnięć przetargowych – nawet o kilkaset procent.

Źródło: FORBES.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ DRONÓW

Sprzedaż dronów i Dron Bielik – w 2016 sprzedano ponad 20 wyspecjalizowanych dronów użytkowych. W wyniku zaawansowanych procesów negocjacyjnych w roku 2017 sfinalizujemy sprzedaż Dronów Bielik do:
• Policja – min. 30 szt
• Żandarmeria Wojskowa – min. 25 szt
• Geodezja Wojskowa – min. 10 szt
• Straż Pożarna planuje zakup do każdego powiatu (min. 380 szt)
• Firma Konsalnet nawet 100 szt

Obecnie Spółka ma 5 stanowisk produkcyjnych na warszawskim Ursynowie i wynajęte hale do rozbudowy do 100 stanowisk montażowych.

USŁUGI

W roku 2016 Centrum Szkolenia UAV Dron House wyszkolił około 500 operatorów. W roku 2017 planuje wyszkolić około 3 000 a w roku 2018 aż 9 000 osób. Ciekawa opcja to udział w programie re-konwersji zawodowej żołnierzy (jest ich około 5 000) i szkolenie jako pliotów UAV. Na dalszych zleceniach usług szkoleniowych dla wojska planujemy wygenerować 78 mln PLN przychodu, szkoląc do 2 500 wojskowych w ciągu najbliższych 5 lat.Bezzałogowe statki powietrzne można wysłać tam, gdzie samolot czy helikopter nie pojawi się
ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Technologie bezzałogowe coraz częściej są też wykorzystywaneprzez służby porządku publicznego, takie jak policja czy straż graniczna.

- Tomasz Prost, radca prawny w Kancelarii Bird & Bird - Raport “Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży”.

ZASTRZEŻONE WZORY PRZEMYSŁOWE I PATENTY

Dział badawczo-rozwojowy spółki Dron House S.A. opatentował i zgłosił w europejskich urzędach certyfikujących szereg zastrzeżonych wzorów przemysłowych m.in.:


• wzór przemysłowy UNIA na sterowanie dronem przez sieć GSM
• wzór przemysłowy na separację pomiędzy dronami z wykorzystaniem sieci GSM
• System Monitoringu dronów (UAV) – zarejestrowany wzór przemysłowy 002806976, OHIM – organizacja dla krajów, WIPO 47642 – patenty dla Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Singapuru, Norwegii, Korei, Japonii, Szwajcari
• wzór przemysłowy sterowania siecią dronów z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych

i wiele innych...

DRON BIELIK

Jednym z kluczowych projektów Dron House jest Dron Bielik - koncept pierwszego polskiego drona, w technologii GSM, z funkcją arbitrażu. Produkt został w pełni opracowany przez Spółkę i wykorzystywany w komercyjnej działalności.

Produkt ten posiada w pełni zautomatyzowany system lotu, który umożliwia automatyczny start oraz lądowanie zgodnie z wyznaczonymi parametrami lotu. Dron posiada funkcjonalność konfiguracji scenariuszy lotu w czasie rzeczywistym.


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

W pełni automatyczny system lotu, umożliwiający automatyczny start/lądowanie według wyznaczonych parametrów lotu, z możliwością dowolnej konfiguracji scenariuszy lotów w czasie rzeczywistym.

zasięg                     5 km
transmisja wideo                            HD lub FULL HD
kamera             30x zoom HD
tryb lotu                             autonomiczny, GPS, ATTI, manual
maksymalna wysokość lotu      6 000 m n.p.m.
temperatura działania     od -15ºC do +50ºC
czas lotu             35 do 50 min
prędkość lotu             do 100 km/h
wymiary (bez śmigieł)     80 cm x 72 cm x 30 cm (wysokość)
śmigła              16x5,4
waga                                                        3,5 kg (bez głowicy wideo)
moduł obliczeniowy     moduł obliczeniowy z funkcją arbitrażu
moduł pomiarowy     GPS, GLONASS lub BEIDOU
moduł pomiarowy     wysokość barometryczna
moduł pomiarowy     prędkość względem strug powietrza - altimeter (opcja)
moduł pomiarowy     moduł czarnej skrzynki FDR (rejestrator w czasie rzeczywistym)
moduł komunikacyjny     komunikacja bezprzewodowa 869 MHz

LOKALIZATOR

Urządzenie montowane oddzielnie lub w pełni zintegrowane z dronem umożliwia pełną kontrolę nad dronem dzięki wykorzystaniu technologii GSM.KOMPUTER POKŁADOWY Z FUNKCJĄ ARBITRAŻU

Komputer pokładowy został opracowany przez polskich naukowców na bazie doświadczeń z laboratoriami armii amerykańskiej. Jest to wyspecjalizowane urządzenie bezzałogowe i autonomiczne pracujące w dwóch trybach pracy: manualnym i automatycznym. Umożliwia autonomiczny lot zgodny z wymaganiami misji określoymi przez operatora. W komputerze pokładowym zastosowano wieloprocesową architekturę używaną przez światowe koncerny lotnicze.


KAMERA

• Wielofunkcjonalna kamera umożliwiająca rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości (HD - 1920x1080 / 50i (format 16:9), 17-24 Mb/s; STD - 720x480 / 50i (format 3:2), 5-9 Mb/s)
• Matryca: Sony
• Procesor obrazu: Samsung
• Obiektyw: Carl Zeiss Tessar

SYSTEM MONITORINGU UAV

Dron House S.A. opracował kompletny, gotowy system, który błyskawicznie i radykalnie zwiększy bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ureguluje polski rynek dronów rozwijający się dziś w ogromnym tempie i w sposób niekontrolowany.

Spółka Dron House przygotowuje pionierskie na rynku polskim rozwiązanie umożliwiające poinformowanie operatora sterującego UAV - lub każdej innej osoby - o naruszeniu strefy zakazu lotów , a w razie konieczności także zmuszenie UAV do przerwania lotu, lądowania lub automatycznego powrotu do punktu startu.

Koncept Systemu Monitoringu UAV powstał dzięki współpracy uczestników rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce. Istotnym czynnikiem przy tworzeniu systemu jest rynkowa potrzeba wypracowania kompleksowego rozwiązania spełniającego wymogi zarówno ustawodawcy, jak i organów odpowiedzialnych za nadzór nad polską przestrzenią powietrzną. Monitoring UAV odbywać się będzie poprzez sieć GSM, system GPS oraz zintegrowany komputer pokładowy z lokalizatorem, co pozwoli na reakcję drona na wydane komendy w czasie 0,2-4 sekund.

Implementacja proponowanego przez Dron House S.A. Systemu Monitoringu UAV wpisuje się w politykę bezpieczeństwa promowaną obecnie przez największe krajowe i światowe organizacje na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych.

System Monitoringu UAV uzyskał rekomendację Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.MOŻLIWOŚCI I CELE
Monitorowanie ruchu dronów w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym.Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.Identyfikacja operatorów dronów znajdujących się w powietrzu.Identyfikacja nieautoryzowanych lotów.Zagwarantowanie nienaruszalności stref zakazu definiowanych w czasie rzeczywistym lub nałożenie ograniczeń na lot bez zezwolenia.


Bezpieczeństwo ruchu lotniczego

Zabezpieczenie pasażerskiego ruchu lotniczego przed kolizją z dronem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tzw. „separacji” dronów i statków pasażerskich w drogach powietrznych oraz dzięki technologii „odbicia lustrzanego”, czyli zastosowaniu tzw. „separacji kulistej” dookoła statku powietrznego, np. śmigłowca ratunkowego.

Monitorowanie ruchu dronów w polskiej przestrzeni powietrznej

System zapewnia 100% gwarancji monitorowania dronów w przestrzeni powietrznej. Oparty jest na dedykowanej aplikacji mapy Polski i świata, gdzie wszystkie drony cywilne, uprzywilejowane i specjalne są oznakowane i widoczne na jednym ekranie urządzenia mobilnego. Dzięki temu, wszystkie strefy kontrolowane i niekontrolowane są odpowiednio zarządzane i monitorowane.

Identyfikacja operatorów i dronów znajdujących się w przestrzeni powietrznej

Identyfikacja operatorów i dronów znajdujących się w czasie rzeczywistym w powietrzu jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki zastosowaniu systemu opartego na danych dotyczących operatora i drona podanych podczas rejestracji. Dzięki temu, wszyscy operatorzy i urządzenia UAV są widoczni w danej okolicy na ekranie dowolnego urządzenia mobilnego.

Gwarancja nienaruszalności stref zakazu lotów lub nałożenie ograniczeń na lot bez zezwolenia

Nienaruszalność stref zakazu jest zagwarantowana dla wszystkich stref zakazu lotu, np. lotnisk. Żaden cywilny dron nie ma dostępu do tego typu stref. Specjalne kody dla dronów umożliwiają autoryzację wlotu w czasie rzeczywistym w strefę zakazu.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU

Niezależne urządzenie monitorujące zamontowane w każdym bezzałogowym statku powietrznym w Polsce. Umożliwi jednokierunkowy transfer danych, na bieżąco dostarczając do Centrum Operacyjnego informacje o pozycji drona (I etap wdrożenia).

Zintegrowany z autopilotem moduł monitoringu montowany w każdym dostępnym w Polsce dronie i umożliwiający dwukierunkowy transfer danych: przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o pozycji drona do Centrum Operacyjnego oraz przejęcie przez Operatora Systemu kontroli nad alarmowymi procedurami powrotu do miejsca startu i lądowania w sytuacji kryzysowej (II etap wdrożenia).

Centrum Operacyjne odpowiedzialne za stały nadzoru ruchu dronów w powietrzu, aktywowanie i dezaktywowanie stref zakazów lub ograniczeń lotów dronów, aktualizację mapy stref powietrznych, ostrzeganie o naruszeniu strefy (I etap wdrożenia), identyfikację operatorów UAV w powietrzu, wydawanie komend odwrotu dla dronów naruszających strefy (II etap wdrożenia), kontakt ze służbami prewencji.

Aplikacja dla klienta przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: od operatorów dronów przez pilotów aż do służb specjalnych i organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzenią powietrzną w Polsce. Każdej kategorii użytkowników przypisane będą odpowiednie poziomy dostępu: od możliwości przeglądania udostępnionych treści poprzez możliwość dodawania informacji, aż po możliwość pełnej edycji w ramach przyznanych uprawnień.

I ETAP WDROŻENIA


II ETAP WDROŻENIA


USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od nieruchomości
• Analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych wysypisk
• Wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów
• Inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

BEZPIECZEŃSTWO

• Monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)
• Monitorowanie wybrzeża
• Poszukiwania oraz ratownictwo (SAR)

LEŚNICTWO

• Monitorowanie terenów leśnych
• Ocena ryzyka pożarów
• Inwentaryzacja dróg leśnych
• Inwentaryzacja roślinności
• Określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej upraw leśnych)
• Wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek
• Określanie wysokości drzewostanu

INWESTYCJE I BUDOWNICTWO

• Wizualizacje – wizualizacje 3D, profile podłużne, przekroje poprzeczne
• Monitorowanie budynków
• Obliczanie objętości hałd i mas ziemnych
• Wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

ENERGETYKA

• Inspekcja turbin wiatrowych
• Monitoring linii energetycznych
• Inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych
• Wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)
• Wizualizacje terenowe 3D

FOTOGRAFIA

• Fotografowanie wydarzeń z powietrza
• Wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych


GÓRNICTWO

• Skanowanie otoczenia
• Monitorowanie i mapowanie szybów
• Ocena infrastruktury kopalni
• Monitorowanie hałd węgla pod kątem samozapłonu

GEODEZJA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

• Tworzenie ortofotoplanów
• Tworzenie ortofotomap
• Pomiary obszarów (DTM, DSM, chmura punktów)

INFRASTRUKTURA

• Kontrola dróg i mostów
• Ocena natężenia ruchu drogowego
• Tworzenie ortofotomap

KOLEJ

• Monitorowanie trakcji
• Kontrola pojazdów kolejowych
• Nadzorowanie inwestycji

ROLNICTWO

• Określenie stref zmiennego nawożenia
• Określenie stanu zdrowia roślin
• Określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek klęsk żywiołowych,
• działalności zwierzyny leśnej
• Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
• Wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

UBEZPIECZENIA

• Ocena szkód popowodziowych
• Ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych
• Ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW DRONÓW

Dron House S.A. prowadzi Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów, który posiada certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 132RPS-02/2015. W ramach prowadzonej działalności dydaktycznej Spółka oferuje następujące programy szkoleniowe:
UAVO - szkolenia teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe.
VLOS - szkolenia teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku operatora.
BLOS - szkolenia teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę o wieloletnim doświadczeniu w obszarze UAV. Są nimi operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, konstruktorzy profesjonalnych platform bezzałogowych oraz profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania polską przestrzenią powietrzną.

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie ćwiczeń naziemnych na symulatorach oraz szkolenia praktycznego w locie. Szkolenie praktyczne, podobnie jak część teoretyczna kończy się egzaminem wewnętrznym.

Dodatkowo w ośrodku szkoleniowym prowadzone są specjalistyczne kursy z zakresu fotogrametrii i teledetekcji.

OTRZYMANE REKOMENDACJE

OTRZYMALIŚMY REKOMENDACJE M.IN. OD:
• Urzędu Lotnictwa Cywilnego
• Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
• Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
• Polskich Portów Lotniczych


i wiele innych...

PLANY ROZWOJU

SKRZYNKA TRANSPORTOWA

Charakterystyka projektu
Jest to projekt koncepcyjny urządzenia sterującego dronem przeznaczonego przede wszystkim do przeprowadzania zaawansowanych zadań obserwacyjnych. Jest to specjalnie skonstruowana skrzynia transportowa dostosowana do potrzeb służb mundurowych. Unikalna budowa skrzyni pozwala na natychmiastową gotowość do wykonania specjalistycznego zadania. Maksymalny czas gotowości do lotu to 25 sekund.

Cechy charakterystyczne
• transmiter obrazu wideo HD o zasięgu do 2 km,
• transmiter sygnału radia o zasięgu do 3 km,
• panel sterujący dronem ze wszystkimi funkcjami nawigacyjnymi,
• anteny dookólne,
• możliwość podpięcia dodatkowych anten kierunkowych w przypadku lotów w trudnych terenach.


NAPISZ DO NAS

Jesteś zainteresowany działalnością spółki? Podoba Ci się to co robimy?
Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?


Zostaw nam swoje dane, a przedstawiciel spółki skontaktuje się z Tobą:

[* Wymagane] Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie administratora serwisu - Public Shell Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno 2 lok. 212, 00-112 Warszawa, który będzie administratorem danych osobowych, na ich przekazywanie spółce iMe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do korzystania z serwisu. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. [* Wymagane] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Public Shell Adviosry S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.