W dniach 25-26 sierpnia 2017 r. w samym sercu Mazur, wśród malowniczych jezior i lasów, uczestniczyliśmy w Konferencji Start-up Summer Camp 2017.

Adam Osiński w dniu 26 sierpnia był jednym z prelegentów i brał udział w panelu dyskusyjnym na temat „Crowdfunding jako sposob finansowania start-upów”. Razem z Arkadiuszem Regiecem z Beesfund oraz Jakubem Szajdzińskim z ENSIS Kancelaria i Bartkiem Malinowskim z We The Crowd dyskutował mi.in o:

  • rodzajach crowdfundingu i przewagach crowdfundingu udziałowego nad pozostałymi modelami,
  • krokach jakie start-up musi podjąć, aby rozpocząć kampanię,
  • aspektach prawnych, w szczególności jakie spółiki mogą korzystać z crowdfundingu udziałowego, jak należy się przygotować od strony formalnej do kampanii i jakie dokumenty przygotować;
  • tym co robić aby w trakcie kampanii pozyskać finansowanie od wirtualnych inwestorów;
  • tym pod jakim kątem analizować oferty w ramach kampanii i wybierać dobre okazje inwestycyjne;
  • relacji pomiędzy crowdinvestingiem i innymi formami finansowania;
  • możliwościach, perspektywach i problemach wyjścia z inwestycji;
  • aspektach wyceny start-upów na potrzeby kampanii;
  • zarządzaniu relacjami z inwestorami, którzy zainwestowali poprzez crowdfunding udziałowy.

Dyskusja była bardzo merytoryczna i owocna, dała start-upom solidną dawkę wiedzy o modelu i zasadach działania crowdfundingu udziałowego.

Całe wydarzenie stanowiło niepowtarzalną okazję dla start-upów stworzonych w ramach Platform Startowych, które miały okazję spotkać się w jednym miejscu, gdzie przez dwa dni praktycy, innowatorzy oraz zaproszeniu goście mogli się wzajemnie motywować, udzielać wsparcia, uczyć i inspirować. Wśród zaproszonych gości byl Jonathan MacDonald, profesjonalny mówca, dordca i właściciel Thought Expansion Network. Ponadto w Konferencji wzięli udział szefowie najlepszych polskich i zagranicznych start-upów, przedstawciele korporacji, eksperci i praktycy, którzy na co dzień współpracują ze start-upami i pomagają im się rozwijać.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tak ciekawym wydarzeniu.