Co to jest crowdfunding udziałowy?
Crowdfunding udziałowy to alternatywna forma pozyskiwania kapitału na rozwój biznesu w zamian za udziały nowej emisji. Źródło finansowania stanowi społeczność skupiona wokół produktu, zespołu lub dotychczasowych inwestorów. Spółka za pośrednictwem jednego profilu ma możliwość dotarcia do nieograniczonego grona inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Crowdfunding udziałowy to ogólnodostępny i prosty sposób inwestowania w ciekawe i perspektywiczne startupy za pośrednictwem internetu.
Jakie korzyści oferuje crowdfunding udziałowy?
Crowdfunding w pierwszej kolejności pozwala pozyskać kapitał na rozwój a ponadto stanowi doskonałe narzędzie do celów marketingowych i promocyjnych pozwalając dotrzeć z produktem bądź usługą do szerszego grona osób. Dodatkowym atutem przeprowadzenia kampanii jest możliwość zwalidowania swojego biznesu na bardzo wczesnym etapie bez ponoszenia ryzyka finansowego. Oznacza to, że za pośrednictwem kampanii spółka może zweryfikować czy rynek wycenia ją zgodnie z zakładanymi prognozami oraz jak produkty lub usługi są odbierane przez rynek. Poprzez kolejne kampanie spółka może stopniowo zwiększać swoją wycenę, co w przyszłości może stanowić cenny argument dla większego inwestora, potwierdzający że spółka jest pozytywnie odbierana przez rynek i warto ją dokapitalizować. Inwestorom, crowdfunding udziałowy, oferuje dostęp do ciekawych i perspektywicznych projektów w jednym miejscu oraz możliwość inwestowania zarabiania na wzroście przedsięwzięć biznesowch, w które wierzą.
Dlaczego crowdfunding jest dobrym sposobem na pozyskanie kapitału?
Crowdfunding udziałowy pozwala ambitnym spółkom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju bądź już na etapie wzrostu pozyskiwać kapitał od społeczności skupionej wokół produktu, założycieli czy spółki w zamian za udział w ich kapitale. Wcześniej inwestowanie w start-upy było głównie domeną inwestorów instytucjonalnych lub aniołów biznesu, którzy mieli zarówno czas jak i odpowiednią pulę środków do dyspozycji. Z tego powodu wiele start-upów zmagało się z trudnościami w pozyskaniu początkowych rund finansowania, które umożliwiłyby im dojście do etapu wzrostu. Platformy crowdfundingu udziałowego przy pomocy prostego i efektywnego procesu online zapewniają możliwość inwestowania każdemu, komu uwierzy w dany biznes dzięki akceptacji także drobnych kwot.
Jakie ryzyka niesie za sobą crowdfunding udziałowy?
Ryzyka, jakie niesie za sobą crowdfunding udziałowy, dotykają przede wszystkim inwestorów, którzy inwestują własne środki w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Obejmując udziały w spółce czynią to w celach inwestycyjnych z nadzieją na przyszłe zyski. Jeżeli spółka poniesie porażkę biznesową lub nie zrealizuje założonych w kampanii celów, wówczas to inwestor traci swój wkład. Ryzyko utraty środków jest nieodzownym elementem inwestowania w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Niemniej jednak argumentem przemawiającym za inwestowaniem w start-upy może być fakt, iż zyski mogą przekraczać początkowe założenia. Dlatego przy inwestowaniu w start-upy tak istotna jest dywersyfikacja inwestowanych środków. Spółka, która decyduje się na przeprowadzenie kampanii, nie jest narażona na żadne ryzyka. Crowdfunding udziałowy, z punktu widzenia spółki, może przynieść jej jedynie korzyści. Nawet niepowodzenie w kampanii od strony biznesowej stanowi atut w postaci pozyskania informacji z rynku o odbiorze planów spółki co umożliwia jej szybką reakcję i wprowadzenie modyfikacji swoich przedsięwzięć bez poniesienia kosztów walidacji.
Jakie są koszty przeprowadzenia kampanii na FindFunds?
Koszt przeprowadzania kampanii stanowi success fee od zebranej przez spółkę kwoty w ramach kampanii. Jest to jednorazowa opłata, którą spółka ponosi dopiero po zamknięciu kampanii sukcesem. Wynagrodzenie jest potrącane bezpośrednio z zebranych środków przed przekazaniem ich spółce. W przypadku gdy kampania zakończy się niepowodzeniem, wynagrodzenie nie jest pobierane, a zebrane środki są zwracane inwestorom.
Dlaczego warto skorzystać z FindFunds?
FindFunds oferuje dostęp do rzetelnie wyselekcjonowanych spółek, które przeszły wstępne badanie due diligence. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeniesieniem udziałów na inwestora. Spółka, która planuje przeprowadzić z nami kampanię, może liczyć na nasze zaangażowanie i wsparcie merytoryczne podczas przygotowywania się do kampanii i w jej trakcie. Ponadto zastosowana przez nas struktura transakcji przenosi całość obowiązków związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej nabycia udziałów na FindFunds. Dzięki powyższemu rozwiązaniu, spółka może przystąpić do realizacji celów biznesowych bez angażowania własnych zasobów w obsługę zagadnień formalnych.
Czy mój biznes nadaje się na kampanię?
Aby przeprowadzić kampanię powinieneś posiadać dobry produkt bądź usługę, rosnącą trakcję, potencjał rozwoju, pierwszych klientów oraz zmotywowany zespół. Formą prawną konieczną do przeprowadzenia kampanii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kto inwestuje na FindFunds?
Inwestorem na platformie FindFunds może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Wśród inwestorów znajdują się zarówno podmioty inwestujące regularnie większe sumy jak i indywidualni, jednorazowi inwestorzy.
Czy muszę oddać część kapitału inwestorom?
Tak, przy czym to sama spółka decyduje jaki % w podwyższonym kapitale zakładowym zaoferuje inwestorom. W praktyce każdy z inwestorów zyska niewielki procent w podwyższonym kapitale zakładowym, w związku z czym wspólnicy nie muszą obawiać się o ewentualną utratę kontroli nad spółką.
Czy udziały trafiają bezpośrednio do inwestorów?
Udziały trafiają w pierwszej kolejności do właściciela platformy FindFunds.pl – spółki Find Funds sp. z o.o. Obejmuje ona udziały w imieniu inwestorów, którzy dokonali wpłat na udziały w ramach kampanii. Następnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, na żądanie zgłoszone przez inwestora, Find Funds sp. z o.o. zawiera umowę przyrzeczoną nabycia udziałów i przenosi udziały na inwestora. Takie rozwiązania pozwala start-upom skupić się na prowadzeniu biznesu i generowaniu zysków.
Jak długo trwa weryfikacja kampanii?
Nie ma jednego, ogólnego terminu weryfikacji kampanii dla wszystkich spółek. Weryfikacja trwa tyle czasu ile jest wymagane na dopracowanie profilu kampanii, dostarczenie niezbędnych dokumentów przez spółkę i zaplanowanie działań marketingowych. Z każdą spółką jest podpisywany term sheet, który obejmuje działania, które spółka musi wykonać w celu uruchomienia kampanii, oraz terminy ich realizacji. Terminy są określane przez samą spółkę, ponieważ wierzymy że każdy zna najlepiej swój biznes i swoje możliwości czasowe.
Jak mogę chronić informacje poufne przed konkurencją?
Podstawowym elementem crowdfundingu jest dzielenie się swoją wizją rozwoju, pomysłem czy biznesem. Ma to kluczowe znaczenie dla procesu pozyskiwania finansowania, partnerów do współpracy czy rozwoju produktu. Planując kampanię crowdfundingową nigdy nie będziesz w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka dotarcia przez konkurencję, za pośrednictwem kampanii, do szczegółów twojego pomysłu biznesowego. W FindFunds wierzymy jednak, że korzyści płynące z crowdfundingu, w szczególności zaangażowanie inwestorów jako walidatora biznesu, są zdecydowanie większe niż ewentualne zagrożenie ze strony konkurencji. Nie wymagamy od ciebie abyś publicznie udostępniał bardzo szczegółowe informacje na temat swojego biznesu. Jeżeli masz obawy związane z udostępnieniem jakichkolwiek informacji zawartych formularzu kampanii, skontaktuj się z nami i razem spróbujemy znaleźć satysfakcjonujące obydwie strony rozwiązanie.
Jak mam wycenić swoją spółkę?
FindFunds posiada automatyczny kalkulator, który na podstawie wprowadzonych parametrów sam wylicza wycenę spółki. Spółka musi jedynie wiedzieć jaką kwotę chce zebrać oraz jaki % w podwyższonym kapitale zakładowym zaoferować inwestorom w ramach emisji.
Jak się przygotować do kampanii?
Ponieważ celem kampanii jest zaoferowanie potencjalnym inwestorom określonej liczby udziałów nowej emisji twojej spółki, dlatego aby móc skorzystać z platformy FindFunds.pl musisz posiadać zarejestrowaną spółkę z o.o. Przed przystąpieniem do tworzenia profilu kampanii powinieneś dokładnie określić cel i sprecyzować na co chcesz pozyskać środki od inwestorów i określić warunki emisji udziałów (cenę emisyjną udziału, kwotę jaką chcesz pozyskać, % w kapitale zakładowym jaki zaoferujesz inwestorom, czas trwania kampanii). Następnym krokiem będzie przygotowanie informacji niezbędnych do uzupełnienia profilu kampanii crowdfundingowej, tj. danych rejestrowych o spółce, reprezentujących ją osobach i strukturze kapitałowej, a w dalszej części opisów: produktu, rynku, konkurencji, modelu biznesowego, strategii sprzedaży, celów inwestycyjnych i planów rozwoju oraz ogólnych danych finansowych. Kolejny etap to skompletowanie dokumentów pod kampanię, tj. biznesplanu, modelu finansowego, prezentacji oraz skanów umowy spółki, odpisu z KRS i sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Po utworzeniu profilu kampanii zostanie ona skierowana do weryfikacji przez FindFunds. Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji, kampania jest publikowana w serwisie ze statusem oczekująca. Po 14 dniach kampania zostaje uruchomiona i inwestorzy będą mogli nabywać udziały w spółce w zamian za wpłaty kapitał. Pamiętaj, aby przekonać inwestora do zainwestowania w twój biznes musisz stale podsycać jego zainteresowanie. Pamiętaj aby na bieżąco informować rynek o statusie kampanii aż do jej zakończenia, jak również po jej zakończeniu. Informuj inwestorów o postępach w realizacji założonych w kampanii planów inwestycyjnych i buduj w ten sposób swoją wiarygodność i pozycję na rynku.
Jak uruchomić kampanię?
W celu wystartowania z kampanią należy zarejestrować się na platformie FindFunds.pl i utworzyć profil kampanii. Uzupełniony profil kampanii przechodzi do weryfikacji FindFunds. Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji, kampania zostaje opublikowana na platformie. Przed przystąpieniem do tworzenia kampanii rekomendujemy uprzedni kontakt z operatorem platformy, w celu omówienia i podpisania dokumentów o współpracy oraz uzgodnienia zakresu naszego wsparcia merytorycznego.
Czy muszę posiadać spółkę z o.o. zanim uruchomię kampanię?
Tak, jest to niezbędny element do skorzystania z crowdfundingu udziałowego na platformie FindFunds.pl.
Czy FindFunds przygotowuje profil kampanii?
Wszystkie informacje i dokumenty wymagane w formularzu tworzenia kampanii są tworzone i dostarczane przez spółkę, która planuje przeprowadzić kampanię. Po uzupełnieniu profilu i załączeniu wymaganych dokumentów, kampania zostanie skierowana do weryfikacji przez naszych ekspertów. W wyniku przeprowadzonego przez nich wstępnego due diligence, FindFunds podejmuje decyzję o publikacji kampanii na platformie. W przypadku niekompletnego profilu bądź zaistnienia trudności z uzupełnieniem formularza, spółka może zwrócić się do nas o pomoc. Na każdym etapie, począwszy od przygotowania materiałów, poprzez uzupełnienie profilu i wsparcie w trakcie kampanii aż po dopełnienie formalności po zakończeniu kampanii, spółka może liczyć na pełne wsparcie merytoryczne z naszej strony.
Czy mogę utrzymać swój pomysł w tajemnicy?
Nie. Aby zachęcić inwestorów do zainwestowania w twój biznes, musisz być gotów zaprezentować go w kampanii w sposób rzetelny i przejrzysty. W przeciwnym razie, ciężko będzie przekonać inwestorów, że twój biznes jest niezwykłą okazją inwestycyjną. Powyższe nie oznacza jednak konieczności publikowania wszystkich szczegółów technicznych produktu. Należy go przedstawić od strony funkcjonalnej – podobnie jak ostatecznemu odbiorcy.
Czy mogę spotykać się z inwestorami w trakcie prowadzenia kampanii?
Oczywiście. Nie ograniczamy możliwości prowadzenia rozmów z innymi inwestorami w czasie trwania kampanii. Jedyne ograniczenie jakie nakładamy na spółkę to nie dokonywanie kolejnych emisji udziałów do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału w KRS o kwotę zebraną w ramach przeprowadzonej na FindFunds.pl kampanii.
Jak inwestorzy mogą znaleźć moją kampanię?
W dużej mierze to czy inwestorzy znajdą twoją kampanię zależy od ciebie. Równolegle z rozpoczęciem planowania kampanii rekomendujemy rozpoczęcie działań marketingowych, zaś w okresie oczekiwania na start i w trakcie prowadzenia kampanii zalecamy zintensyfikowanie tych działań. Aby osiągnąć sukces wykorzystaj relacje typu family & friends, prowadź aktywne działania w mediach społecznościowych, zrób mailing do bazy swoich użytkowników, zaangażuj blogerów i liderów opinii do promowania twojego biznesu, zaproś znanego inwestora do spółki oraz zadbaj o wiarygodność samego biznesu i ludzi na za stojących. FindFunds będzie Cię wspierał działaniami marketingowymi z wykorzystaniem swoich kanałów komunikacji. Naszym wspólnym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona inwestorów i osiągnięcie określonego celu finansowego.
Jak mogę anulować kampanię?
Jeżeli zastanawiasz się nad anulowaniem kampanii przed terminem jej zakończenia, skontaktuj się proszę z FindFunds w celu omówienia możliwych rozwiązań.
Jak długo trwa kampania?
Czas trwania kampanii określa sama spółka, mając do wyboru okresy 30, 60 lub 90 dni. Rekomendujemy wybór 30 dni, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jest to optymalny okres dla kampanii.
Co się dzieje gdy kampania osiągnie swój cel finansowy?
Osiągnięcie przez spółkę celu finansowego jest równoznaczne z zakończeniem kampanii z sukcesem. Kampania przechodzi wówczas w stan weryfikacji, po którym dopełniane są formalności u notariusza związane z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę zebraną w ramach kampanii i złożeniem oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale spółki. Kolejny krok to zgłoszenie przez zarząd spółki podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, inwestorzy mogą zgłosić właścicielowi FindFunds żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia udziałów. Całość formalności związanych z umówieniem notariusza, przygotowaniem dokumentów oraz zawarciem umowy przyrzeczonej spoczywa na FindFunds.
Co się stanie jeśli mój biznes się nie powiedzie?
Jest to niestety ryzyko, które może dotknąć każdego przedsiębiorcę i inwestora, w szczególności tych którzy prowadzą lub inwestują w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Jeżeli porażka nie będzie wynikiem okoliczności zawinionych przez samą spółkę, jej założycieli czy zarząd, wówczas konsekwencje nieudanego biznesu poniosą wszyscy zaangażowani. W przypadku świadomego sprzeniewierzenia przez spółkę, jej założycieli czy zarząd środków inwestorów, zgodnie z obowiązującymi strony umowami, zawartymi w ramach serwisu, zostaną wobec nich wyciągnięte odpowiednie konsekwencje prawne. FindFunds podejmie starania aby wpłacone przez inwestorów środki zostały im zwrócone.
Czy wspólnicy mogą zatrzymać pozyskane w ramach kampanii środki?
Środki pozyskane od inwestorów w ramach kampanii mogą być wykorzystane wyłącznie na cele inwestycyjne określone w profilu kampanii. W przypadku modyfikacji biznesplanu skutkującej koniecznością zmiany sposobu gospodarowania środkami, dokonanie tej zmiany możliwe jest jedynie po uprzednim poinformowaniu FundFunds i za jego zgodą pod warunkiem przedstawienia uwiarygodnionych czynników rynkowych lub ekonomicznych.
Kiedy środki zebrane w ramach kampanii są przekazywane spółce?
Środki zebrane w ramach kampanii są przekazywane spółce w terminie 7 dni od dnia podjęcia u notariusza uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia przez Find Funds sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale.
Co się dzieje gdy kampania nie osiągnie celu finansowego?
W przypadku nie osiągnięcia celu finansowego w okresie trwania kampanii, środki są zwracane inwestorom.
Czy mogę ponownie uruchomić kampanię?
Tak, przy czym w przypadku każdej spółki decyzja ta podejmowana jest indywidualnie.
Dlaczego FindFunds odrzuca niektóre spółki?
W FindFunds dokonujemy selekcji spośród spółek, które się do nas zgłaszają z zamiarem przeprowadzenia kampanii, ponieważ dbamy o dobro naszych inwestorów. Chcemy im zapewniać wyłącznie najlepsze okazje inwestycyjne, starając się ograniczać ryzyko utraty zainwestowanych środków.

 

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.