Razem rozwijamy polski rynek kapitałowy

Finds Funds S.A. należy do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który powstał w 1999 roku i skupia blisko sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce.
Nasza organizacja jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2021 roku Find funds S.A. zostało przyjęte do grona członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Członkostwo w ZPF wiążę się z obowiązkowym przestrzeganiem tzw. Zasad Dobrych Praktyk ZPF – dokumentu stanowiącego zbiór etycznych zasad postępowania biznesowego.

Zasady Dobrych Praktyk ZPF to także nasze wartości, które stosujemy w codziennej działalności, w tym uczciwą konkurencję, zachowanie godności i zaufania, dbałość o jakość usług, kompetencje i rzetelną obsługę klientów, ochronę informacji o naszych Klientach oraz zapobieganie konfliktom interesów.

Cele i misja ZPF

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja zrzeszająca około sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, takich jak banki, doradcy, instytucje pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i FinTech. Organizacja działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych. ZPF aktywnie działa jako partner społeczny w procesach legislacyjnych, jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego i reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE. Organizacja ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych i organizuje szkolenia i inicjatywy dla branży finansowej.

Certyfikat

Potwierdzeniem przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk ZPF jest wystawiany przez niezależną Komisję Etyki Certyfikat Audytu Etycznego wydawany przez ZPF.

Find Funds S.A. w 2024 ponownie otrzymała Certyfikat Dobrych Praktyk. Certyfikat ten jest potwierdzeniem naszych wysiłków w zakresie realizacji najlepszych praktyk biznesowych, które są zgodne z najwyższymi standardami jakości.

W ramach zobowiązania do przestrzegania zasad dobrych praktyk ZPF każdy nasz klient ma możliwość złożenia skargi, zażalenia lub wniosku bezpośrednio do Komisji Etyki ZPF, lub poprzez Rzecznika Etyki ZPF.

Więcej o komisji Etyki ZPF i Rzeczniku Etyki ZPF.

Sprawdź zasady dobrych praktyk

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.