Prawie rok temu – w marcu 2021 Cannabis Vera sp. z o.o. zakończyła kampanię crowdfundingową, z sukcesem pozyskując ponad 1 750 000 PLN. Dzięki pozyskanemu kapitałowi rozwój spółki został znacząco przyspieszony. W okresie Q2-Q4 2021 r. zostały zakończone 3 pełne cykle uprawne. Wiedza zdobyta podczas nich zostanie wykorzystana i pomnożona przy współpracy z jednostkami badawczymi, z którymi Cannabis Vera planuje rozwijać uprawy eksperymentalne. Wnioski i doświadczenia płynące z prowadzenia tych eksperymentów spółka planuje przekuć w znaczącą przewagę konkurencyjną, która w dalszej perspektywie doprowadzi do wejścia na rynek farmaceutyczny.

Nowa hala upraw

Namacalnym efektem pracy spółki jest finalizowany zakup hali o powierzchni ponad 3000 m2 przystosowanej do warunków produkcji żywności, która wniesie znaczącą wartość do środków trwałych Cannabis Vera (obecnie spółka jest po podpisaniu umowy przedwstępnej, a jej finalizacja zaplanowana jest na Q2 2022). Powierzchnia pozyskana po zakupie hali pozwoli na kontynuację i zwiększenie skali upraw, a co za tym idzie zmniejszenie średnich kosztów produkcji.

Zaawansowane technologie w uprawach

Kolejnym ze strategicznych działań spółki jest opracowanie, a następnie wdrożenie technologii bezprzewodowego pomiaru parametrów uprawnych. Będzie to jeden z najnowocześniejszych systemów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, który pozwoli zmaksymalizować jakość upraw i zdystansować konkurencję. Jest to kolejny krok w dążeniu do możliwości komercyjnej uprawy konopi medycznych w przyszłości. Jednocześnie specjaliści Cannabis Vera odwiedzą potencjalnych kontrahentów – głównie z sektora farmaceutycznego.

„Widzimy, że polski rynek konopny nieustannie się rozwija i mamy przekonanie, że obecnie tworzą się jego liderzy. Rozwój organiczny i korzystanie wyłącznie z bieżącej produkcji mógłby oznaczać spadek do „niższej ligi” na rynku krajowym, z której później ciężko wyjść, a spodziewamy się, że taki los spotka wiele podmiotów działających w branży. Dlatego właśnie Cannabis Vera interesuje się nowymi technologiami. Zaawansowane technologicznie czujniki pozwolą na optymalizację upraw i kontrolę parametrów roślin w czasie rzeczywistym. Jest to istna rewolucja w branży konopnej, a Cannabis Vera będzie pierwszym jej beneficjentem.

mówi Damian Badowski – prezes Cannabis Vera

Debiut giełdowy

Spółka ciągle buduje skalę przedsięwzięcia, co jest szczególnie ważne dla podtrzymania jej planów debiutu na New Connect, który planowany jest na 2023 r. Członkowie zarządu zaznaczają jednak, że wszystkie działania związane z potencjalnym debiutem muszą mieć na względzie sytuację rynkową i giełdową w danym momencie. Do tego czasu planują znacząco powiększyć zespół, szczególnie o specjalistów z zakresu marketingu.

„Uważamy, że produkcja, na której skupiliśmy się dotychczas jest dopracowana w stopniu zadowalającym obecnych klientów i zamierzamy dotrzeć z naszym produktem do  szerszego grona odbiorców, również za granicą.”

– mówi Brendon Zegarlicki – członek zarządu Cannabis Vera.

Strategia finansowa

Wydaje się, że strategia finansowa Cannabis Vera w przeciwieństwie do innych spółek z branży konopnej jest bardziej konserwatywna i spójna ze znanym i sprawdzonym modelem finansowania private equity praktykowanym w USA.

„Zrealizowaliśmy pierwszą rundę inwestorską na relatywnie niskim poziomie, gdyż uznajemy, że po owocach nas poznacie. Uważam, że wzrost wyceny powinien być skorelowany wraz z kolejnymi etapami rozwoju spółki oraz budowie przewag konkurencyjnych. Takie podejście jest uczciwsze i pozwala budować relacje inwestorskie oparte na zaufaniu, dlatego Cannabis Vera będzie postępować w taki właśnie sposób.”

mówi Damian Badowski – prezes Cannabis Vera.

Więcej informacji dotyczących spółki można znaleźć na stronie Cannabis Vera sp. z o.o.: https://www.cannabisvera.com/