Studio Titanite Games S.A. to spółka która w ramach przeprowadzonej we wrześniu 2020 pozyskała ponad 150 inwestorów, dzięki czemu udało się zebrać prawie 1,9 mln złotych dodatkowego kapitału na dalszy rozwój. Z najświeższych aktualności, które przekazał nam Prezes Spółki – Daniel Miszkiel wynika, że ostatnie działania przynoszą bardzo pozytywne efekty, a w bliskim czasie możemy się spodziewać wielu dobrych informacji.

W maju 2022 roku, pomimo wielu utrudnień spowodowanych opóźnieniami wszelkich procesów w związku z tzw. sytuacją „covidową”, spółka Titanite Games została skutecznie zarejestrowana przez krakowski sąd rejestrowy w Rejestrze Przedsiębiorców, w nowej formie prawnej – spółki akcyjnej. Następstwem wpisu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego było utworzenie rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez dom maklerski
Q Securities.

Miesiąc po rejestracji przekształcenia, firmie udało się wypuścić na rynek kolejną część przygodowej gry „Perseverance: Part 3”. Prezes spółki Daniel Miszkiel zapowiedział, że wszystkie 3 gry z serii Perseverance dostępne będą na platformie Nintendo Switch na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. Ze względu na dużą popularność gatunku visual novels wśród użytkowników platformy, Spółka przewiduje również duży sukces tego tytułu. 

Pierwsza połowa roku zaowocowała nie tylko wydawniczo. W kwietniu Titanite Games zostało właścicielem pełni praw do projektu „We Are Legion: Rome” na wszystkie platformy, a data premiery tego tytułu szacowana jest na rok 2024. W czerwcu natomiast Spółka podpisała porozumienie z Globe Games Studio S.A., dzięki któremu uzyskała pełnię praw do dystrybucji gry Bandit Simulator. Premiera tego tytułu w wersji PC planowana jest na koniec 2022 roku.

Dużym osiągnięciem dla Titanite Games S.A. były zakończone sukcesem, trwające od marca, rozmowy z funduszem Status Games. Jest to branżowy fundusz inwestujący w gry, który jest wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa.

Podpisana umowa współpracy gwarantuje spółce pozyskanie kwoty w wysokości 1 150 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego, które pozwoli na realizację kluczowego projektu badawczo-rozwojowego, czyli gry Dread Days z gatunku action-adventure. Gra zostanie oparta na technologii Unreal engine 5, która aktualnie jest najbardziej zaawansowanym silnikiem graficznym, a tym samym dostarcza ogromne możliwości dla twórców gier. Warty uwagi jest również fakt, że Spółka złożyła wniosek do programu Kreatywna Europa w celu pozyskania bezzwrotnej dotacji 150 000 euro. Wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone z końcem sierpnia.

Spółkę czekają w tym roku jeszcze dwie premiery oraz wytężone pracę nad projektem Dread Days. Plany na koniec ostatniego kwartału obejmują również złożenie Dokumentu Informacyjnego w celu wejścia na giełdę NewConnect. Jeśli tak się stanie – można przypuszczać, że debiut giełdowy mógłby być już na początku 2023 roku. I za to trzymamy kciuki!