Atomic Jelly S.A. (dawniej Atomic Jelly sp. z o.o.) spółka z grupy kapitałowej PlayWay zadebiutowała 9 lutego 2021 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tym samym stając się 374 spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynku NewConnect. Jest to kolejny w Polsce debiut giełdowy spółki która na wczesnym etapie rozwoju przeprowadziła kampanię crowdfundingową na platformie Find Funds. Gratulujemy zarówno spółce, jak i wszystkim inwestorom naszej platformy, którzy w ramach kampanii zainwestowali łącznie ponad 2 440 000 PLN. W pierwszym tygodniu od debiutu giełdowego w szczytowym momencie akcje spółki wzrosły do poziomu 6,87 PLN czyli o 46%powyżej kursu odniesienia z dnia debiutu oraz56% powyżej ceny emisyjnej w ramach kampanii na Find Funds.

Debiutowi nie towarzyszyła nowa emisja akcji, zatem nie było tzw. IPO (Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta publiczna, w ramach, której inwestorzy mogą się zapisywać na akcje nowej emisji), które często kojarzy się z wejściem spółki na „parkiet giełdowy” jednak jest rzadko spotykanym w ostatnich latach. Spółka obrała inną drogę – tzw. Direct Listing, który oznacza debiut giełdowy z wprowadzeniem tylko istniejących już akcji do obrotu giełdowego. Rozwiązanie takie stosuje się, gdy spółka nie ma dodatkowych potrzeb kapitałowych, które skłaniałyby zarząd do emisji akcji lub gdy spółka ma dostęp do innych źródeł finansowania. Przewagą Direct Listing nad standardowym IPO z perspektywy inwestora jest to, że debiut giełdowy nie powoduje dodatkowego rozwodnienia akcjonariatu, czyli inwestorzy posiadający akcje w chwili debiutu zachowują swój procentowy udział w spółce oraz mogą skorzystać na zwiększonym zainteresowaniu posiadanymi przez nich walorami.

Inwestorzy, którzy w lutym 2019 roku skorzystali z platformy Find Funds, stali się właścicielami akcji (powstałymi po przekształceniu udziałów sp. z o.o.) Atomic Jelly (ticker: ATJ) przy cenie 4,40 PLN za jedną akcję. Dwa lata później cena za akcje na zamknięciu pierwszego dnia notowania wyniosła aż 6,10 PLN. Oznacza to, że hipotetyczny inwestor, który nabył akcje na platformie Find Funds, a następnie sprzedał je podczas debiutu giełdowego, mógł osiągnąć stopę zwrotu na poziomie ok. 39%.[1]

Cena za 1 udział Atomic Jelly sp. z o.o.Przelicznik po przekształceniuCena nabycia 1 akcji w ramach kampanii crowdfundingowej
11 000 PLN1 udział = 2500 akcji4,40 PLN

Na dzień debiutu na New Connect – 09.02.2021

Kurs odniesieniaCena 1 akcji na zamknięciuStopa zwrotu z inwestycjiWolumenObrótATH
4,70 PLN6,10 PLN 39%414287 szt.2 448 000 PLN6,87 PLN

Statystyki z dnia debiutu pokazują, że wszyscy inwestorzy, którzy uczestniczyli w kampanii crowdfundingowej Atomic Jelly S.A. (ówcześnie Atomic Jelly sp. z o.o.) mieli realną możliwość wyjścia z zyskiem ze swojej inwestycji. Za szczególnie pozytywny można uznać fakt, iż towarzyszyła temu bardzo atrakcyjna stopa zwrotu.

Więcej o platformie FindFunds.pl

Platforma crowdfundingowa Find Funds od 2016 roku umożliwia inwestowanie małych kwot w młode i perspektywiczne projekty oraz startupy będące jeszcze na wstępnej fazie rozwoju. To co wyróżnia Find Funds to profesjonalne podejście zarówno do emitenta planującego pozyskanie kapitału jak i inwestorów pragnących stać się udziałowcami spółki. Naszą misją jest to aby inwestorzy zgromadzeni wokół platformy Find Funds otrzymali możliwość zainwestowania na wczesnym etapie, w najciekawsze startupy, charakteryzujące się dużym potencjałem do wzrostu.

Wierzymy, że crowdfunding udziałowy będzie miał przyszłość tylko wtedy, gdy poza dostarczeniem źródła finansowania dla spółek, będzie zapewniał również możliwość uzyskania przez inwestorów realnego i możliwie wysokiego zwrotu z dokonywanej inwestycji.


[1] Przy założeniu, że cena sprzedaży pojedynczej akcji była równa cenie z zamknięcia pierwszego dnia notowania na NewConnect.