Polyslash S.A. (dawniej Polyslash sp. z o.o.) zadebiutował 27 sierpnia 2020 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tym samym stając się 375 spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynku NewConnect. Jest to kolejny w Polsce debiut giełdowy spółki która na wczesnym etapie rozwoju przeprowadziła kampanię crowdfundingową na platformie Find Funds. Gratulujemy zarówno spółce, jak i wszystkim inwestorom naszej platformy, którzy w ramach kampanii zainwestowali łącznie ponad 2 000 000 PLN. Na debiucie giełdowym w szczytowym momencie akcje spółki wzrosły do poziomu 22,98 PLN czyli o 328% powyżej kursu odniesienia z dnia debiutu równego cenie emisyjnej w ramach kampanii na Find Funds.

Debiutowi nie towarzyszyła nowa emisja akcji, zatem nie było tzw. IPO lecz Direct Listing będący korzystniejszą formą wejścia na giełdę dla obecnych inwestorów. Więcej szczegółów dotyczących IPO i Direct Listining’u można znaleźć w artykule dotyczącym debiutu giełdowego innej spółki – Atomic Jelly S.A.

Inwestorzy, którzy w czerwcu 2019 roku skorzystali z platformy Find Funds, stali się właścicielami akcji (powstałymi po przekształceniu udziałów sp. z o.o.) Polyslash (ticker: PSH) przy cenie 7,0 PLN za jedną akcję. Dwa lata później cena za akcje na zamknięciu pierwszego dnia notowania wyniosła aż 15,0 PLN. Oznacza to, że hipotetyczny inwestor, który nabył akcje na platformie Find Funds, a następnie sprzedał je podczas debiutu giełdowego, mógł osiągnąć stopę zwrotu na poziomie ok. 114%.[1] Warto zaznaczyć, że przez pierwsze 3 dni robocze notowania spółki nie mogły się rozpocząć ze względu na zbyt duża liczbę chętnych na zakup. Dzięki tak ogromnemu zainteresowaniu kurs spółki zaliczył duży wzrost już od pierwszego dnia obrotu.

Cena za 1 udział Polyslash sp. z o.o.Przelicznik po przekształceniuCena nabycia 1 akcji w ramach kampanii crowdfundingowej
14 000 PLN1 udział = 2000 akcji7,00 PLN

Na dzień debiutu New Connect (27.08.2020):

Kurs odniesieniaCena 1 akcji na zamknięciuStopa zwrotu z inwestycjiWolumenObrótATH
7,00 PLN15,00 PLN114%218892 szt.3 575 000 PLN22,98 PLN

Statystyki z dnia debiutu pokazują, że wszyscy inwestorzy, którzy uczestniczyli w kampanii crowdfundingowej Polyslash S.A. (ówcześnie Polyslash sp. z o.o.) mieli realną możliwość wyjścia z zyskiem ze swojej inwestycji. Za szczególnie pozytywny można uznać fakt, iż towarzyszyła temu bardzo atrakcyjna stopa zwrotu.

Obecnie główny wpływ na wynik finansowy Polyslash miała sprzedaż Mech Mechanic Simulator na PC oraz ponadprzeciętna sprzedaż Alchemist Simulator na platformie Nintendo Switch. Przychody ze sprzedaży odnotowane w II kwartale 2021 roku wyniosły ponad 1 000 000 PLN co stanowi wzrost o 148% w porównaniu do ubiegłego roku. Zysk netto spółki wyniósł natomiast 543 000 PLN wykazując znaczący wzrost względem analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy to wyniósł 18 000 PLN.

Na podstawie: https://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/POLYSLASH/wyniki-finansowe/jednostkowy/kwartalny/standardowy/2

Więcej o platformie FindFunds.pl

Platforma crowdfundingowa Find Funds od 2016 roku umożliwia inwestowanie małych kwot w młode i perspektywiczne projekty oraz startupy będące jeszcze na wstępnej fazie rozwoju. To co wyróżnia Find Funds to profesjonalne podejście zarówno do emitenta planującego pozyskanie kapitału jak i inwestorów pragnących stać się udziałowcami spółki. Naszą misją jest to aby inwestorzy zgromadzeni wokół platformy Find Funds otrzymali możliwość zainwestowania na wczesnym etapie, w najciekawsze startupy, charakteryzujące się dużym potencjałem do wzrostu.

Wierzymy, że crowdfunding udziałowy będzie miał przyszłość tylko wtedy, gdy poza dostarczeniem źródła finansowania dla spółek, będzie zapewniał również możliwość uzyskania przez inwestorów realnego i możliwie wysokiego zwrotu z dokonywanej inwestycji.


[1] Przy założeniu, że cena sprzedaży pojedynczej akcji była równa cenie z zamknięcia pierwszego dnia notowania na NewConnect. Przez pierwsze 3 dni robocze notowania nie mogły się rozpocząć ze względu na zbyt dużą liczbę chętnych na zakup zatem cena 15 PLN odnosi się do pierwszego dnia w którym obrót był możliwy.