Punch Punk S.A. (dawniej Punch Punk sp. z o.o.) zadebiutował 10 sierpnia 2021 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tym samym stając się 368 spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynku NewConnect. Jest to kolejny w Polsce debiut giełdowy spółki, która dynamiczny rozwój zawdzięcza crowdfundingowi. Spółka przeprowadziła w sumie dwie kampanie crowdfundingowe przed jej debiutem giełdowym. Pierwsza runda inwestorska odbyła się w lipcu 2019 roku, gdy Punch Punk była spółką z o.o. . Oferta została przeprowadzona na platformie Find Funds przy wycenie 9 600 000 PLN. Druga natomiast odbyła się w czerwcu 2020 na platformie Crowd Connect, gdzie akcje spółki były oferowane inwestorom już w cenie ponad dwa razy wyższej. Wycenę spółki oszacowano wówczas na poziomie na poziomie 19 400 000 PLN. Jak wynika z powyższego inwestorzy, którzy skorzystali z oferty inwestycyjnej na Findfunds.pl płacili za akcję 2,40 PLN (powstałe po przekształceniu udziałów Punch Punk sp. z o.o.), podczas gdy prawie rok później w trakcie kolejnej kampanii crowdfundingowej na Crowd Connect było to aż 3,75 PLN za akcję.

W dniu wprowadzenia akcji spółki Punch Punk (ticker: PPG) na giełdę, kurs odniesienia jednej akcji został ustalony na poziomie 3,06 PLN. Jest to średnia ważona z cen sprzedaży akcji spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzających debiut oraz ceny emisyjnej ostatniej oferty publicznej akcji, dokonywanej w czerwcu 2020 roku na CrowdConnect.

Przypadek spółki Punch Punk jest warty dogłębnej analizy, gdyż uwidacznia pewne ryzyka, które należy zawsze uwzględniać, gdy decydujemy się na inwestycję w startupy. Kurs odniesienia w dniu debiutu był wyższy od kursu nabycia akcji przez inwestorów z Find Funds, natomiast inwestorzy nabywający akcje podczas drugiej kampanii spółki na platformie CrowdConnect mogli być rozczarowani, gdyż nabywali akcje zdecydowanie drożej. Pokazuje to jak ważne jest uwzględnienie tzw. wyceny pre-money podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Wartość pre-money to wartość, którą w uproszczeniu można określić jako wycenę przedsiębiorstwa przed pozyskaniem kapitału w ramach prowadzonej emisji, tj. przed wpłynięciem środków od inwestorów, które tę wartość zwiększą. Termin ten jest powszechnie używany przez inwestorów kapitałowych na rynku pierwotnym, takich jak inwestorzy venture capital, private equity, inwestorzy korporacyjni i aniołowie biznesu. Wartość post-money natomiast jest to wartość pre-money powiększona o nowy kapitał, który wpłynął od inwestorów. Metody szacowania wyceny pre-money mogą być różne, a jej wyliczenie leży w gestii spółki, która w dalszej kolejności przygotowuje na jej bazie ofertę dla inwestorów.

Dlatego każdy inwestor powinien dokonać własnej analizy spółki oraz jej wyceny, a następnie zdecydować czy zaproponowana oferta jest dla niego atrakcyjna. Jeżeli zdaniem inwestora brakuje  wystarczających informacji, zachęcamy do zadawania pytań zarządowi spółki oraz uczestnictwie w publicznie dostępnych dyskusjach pod kampanią crowdfundingową.

Biorąc pod uwagę wycenę zaproponowaną inwestorom na platformie CrowdConnect już w trakcie debiutu giełdowego cena akcji wyniosła 3,06 PLN. Oznacza to, że już podczas wyceny spółki przed dopuszczeniem do obrotu na NewConnect inwestorzy, którzy skorzystali z oferty przeprowadzonej na CrowdConnect byli stratni -19%. Z kolei na zamknięciu w dniu debiutu kurs spadł do poziomu 1,84 PLN co oznacza -38% spadek względem kursu odniesienia ustalonym przed wprowadzeniem spółki na giełdę. Podsumowując: inwestorzy, którzy zainwestowali w Punch Punk w czerwcu 2020 roku na CrowdConnect.pl stracili podczas debiutu aż -51%, natomiast Ci, którzy skorzystali z oferty w lipcu 2019, gdy spółka na wcześniejszym etapie korzystała z platformy Find Funds odczuli utratę wartości aktywów na poziomie -23%.

Nazwa platformyCena za 1 udział Punch Punk sp. z o.o.Przelicznik po przekształceniuCena nabycia 1 akcji w ramach kampanii crowdfundingowej
FindFunds – 2019r.1 200 PLN1 udział = 500 akcji2,40 PLN
Crowd Connect – 2020r.Nie dotyczyNie dotyczy3,75 PLN

Na dzień debiutu na New Connect – 10.08.2021

Nazwa platformyKurs odniesieniaCena 1 akcji na zamknięciuStopa zwrotu z inwestycjiWolumenObrótATH
FindFunds – 2019r.3,06 PLN1,84 PLN-23%1 154 254 szt.2 110 000 PLN2,05 PLN
Crowd Connect – 2020r.3,06 PLN1,84 PLN-53% 1 154 254 szt. 2 110 000 PLN 2,05 PLN

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a spółki na wczesnym etapie rozwoju charakteryzuje jego zwiększony poziom. Specyfiką start-upów i młodych firm jest zwiększona niepewność – istnieje szansa na nadzwyczajne zyski (jak np. w przypadku kampanii crowdfundingowej Polyslash S.A.), a także możliwe są negatywne scenariusze takie jak w przypadku Punch Punk. Warto zawsze pamiętać o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, co pozwala na częściowe ograniczenie ryzyka straty.